Poprawka: nie można opróżnić kosza w systemie Windows 10 po aktualizacji twórców

Kilku użytkowników systemu Windows 10 skarżyło się, że Kosz tworzy błędy, gdy podejmowana jest próba usunięcia pliku z kosza lub jego opróżnienia. W przypadku niektórych użytkowników interfejs usuwania miga, a następnie powoduje awarię Eksploratora Windows, a niektórzy użytkownicy są informowani o awarii Kosza.

Główną przyczyną tego problemu jest oprogramowanie innych firm, które uniemożliwia prawidłowe działanie wbudowanego kosza. Oprogramowanie Culprit obejmuje Fences, OneDrive i MacType. Możemy naprawić ten błąd, aktualizując to oprogramowanie lub usuwając je.

Aby szybko obejść ten problem, możesz użyć programu CCleaner do opróżnienia kosza. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozwiązać ten problem za pomocą alternatywnych metod.

Metoda 1: Usuwanie / aktualizowanie oprogramowania innych firm

Jak wspomniano wcześniej, niektóre oprogramowanie 3. może powodować nieprawidłowe działanie kosza. Oto jak je usunąć.

 1. Przytrzymaj  Win + R, aby otworzyć wiersz polecenia, wpisz appwiz.cpl i kliknij OK .

 2. W oknie programów kliknij panel Zainstalowane na, aby posortować zainstalowane aplikacje według daty. Tutaj możesz znaleźć ostatnio zainstalowane aplikacje.
 3. Kliknij dwukrotnie dowolną aplikację, co do której podejrzewasz, że może powodować problem, a następnie postępuj zgodnie z monitem odinstalowania.
 4. Uruchom ponownie komputer i spróbuj użyć kosza, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Jeśli używasz Fences 2, wsparcie dla niego zakończyło się po aktualizacji Windows 10 Creators. Może być konieczne uruchomienie tego narzędzia jako administrator, a następnie zainstalowanie programu Fences 3. Użytkownicy systemu MacType mogą również usuwać pliki z Kosza po wyłączeniu oprogramowania.

Aby zaktualizować oprogramowanie zamiast go usuwać;

 1. Otwórz aplikację, którą chcesz zaktualizować.
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij przycisk lub kartę Aktualizuj.
 3. Pobierz aktualizację, a następnie uruchom ponownie aplikację.

Możesz także pobrać aplikację ze strony internetowej dostawcy, a następnie uruchomić instalację na istniejącej.

Metoda 2: Resetowanie Kosza

Niektórym użytkownikom udało się uruchomić kosz, resetując go. Oto jak to się robi.

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, naciskając przycisk Start , wpisując cmd, a następnie otwierając jako administrator.

 2. W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz następujące polecenie: rd / s / q [litera dysku]: \ $ Recycle.bin

  Gdzie [Litera dysku] jest zastępowana literą dysku, którego kosz chcesz zresetować.

 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie potwierdź, czy problem został rozwiązany.

Metoda 3: Naprawianie OneDrive

Jeśli powyższe metody nie działają, powinieneś spróbować zabić OneDrive. OneDrive często sprawiał problemy z systemem Windows 10 i zabicie tego procesu powinno rozwiązać problem, podobnie jak w przypadku innych.

 1. Naciśnij Ctrl + Shift + Del, aby otworzyć wiersz polecenia. Na karcie procesy wyszukaj OneDrive .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy OneDrive i wybierz Zakończ zadanie .
 3. Spróbuj usunąć elementy z kosza.

Metoda 4: Aktualizacja aplikacji ze Sklepu Windows

Aplikacje ze Sklepu Windows mogą również powodować problemy w Koszu i należy je zaktualizować, aby uniknąć wszelkich problemów.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz Store, a następnie naciśnij Enter.
 2. W sklepie kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Pobieranie i aktualizacje .

 3. W oknie Pobieranie i aktualizacje kliknij opcję Sprawdź aktualizacje i poczekaj, aż nowe aktualizacje zostaną sprawdzone i zainstalowane.
 4. Uruchom ponownie komputer po aktualizacji i sprawdź, czy Kosz działa teraz poprawnie.