Rozwiązywanie błędu 0xea w drukarkach Epson Expression

Jest to jeden z najczęstszych błędów, który występuje, gdy wózek karetki zacina się z powodu zakleszczenia materiału opakowaniowego lub gdy wkłady nie są prawidłowo osadzone. Ten błąd występuje zwykle w nowych drukarkach podczas pierwszej konfiguracji; prawdopodobnie dlatego, że osoba konfigurująca popełniła błąd podczas poprawnej konfiguracji lub instalacji.

Szybkie zajrzenie do środka, pamiętając o dwóch powyższych przyczynach i rozwiązując je, rozwiąże problem. Ogólnie rzecz biorąc, oto, co musisz zrobić, aby rozwiązać problem, otworzyć drukarkę i upewnić się, że w środku nie ma żadnych materiałów, taśm ani niczego innego, a wkłady są prawidłowo osadzone.

Jeśli ponowne włożenie wkładów nie pomoże, wyłącz drukarkę, wyjmij wkłady i sprawdź je dokładnie, aby sprawdzić, czy na wkładach nie pozostał jakiś materiał.

Jeśli nie zostanie znaleziony żaden materiał, włóż ponownie wkłady i sprawdź ponownie.

Jeśli nadal pojawia się błąd 0xea, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono drukarkę, w celu wymiany.