Poprawka: Cinema HD nie działa

Aplikacja Cinema HD może nie działać z powodu nieaktualnej wersji aplikacji. Ponadto przyczyną problemu może być również uszkodzona instalacja lub pamięć podręczna aplikacji Cinema HD. Problem istnieje, odkąd aplikacja została uruchomiona w sklepach z aplikacjami mobilnymi.

Użytkownik, którego dotyczy problem, napotyka błąd podczas uruchamiania aplikacji Cinema HD, ale aplikacja ulega awarii. W przypadku niektórych użytkowników, jeśli aplikacja jest uruchomiona, programy telewizyjne / łącza nie są wyświetlane lub kategorie nie są aktualizowane.

Rozwiązanie 1: Wymuś zatrzymanie aplikacji Cinema HD i ponowne uruchomienie urządzenia

Problem z aplikacją może wynikać z tymczasowej usterki modułów aplikacji / komunikacji urządzenia. Wymuś zatrzymanie aplikacji i ponowne uruchomienie telefonu może usunąć wspomnianą usterkę. Dla ilustracji poprowadzimy Cię przez proces wymuszania zatrzymania aplikacji urządzenia z systemem Android.

 1. Otwórz Ustawienia telefonu i otwórz jego Menedżera aplikacji .
 2. Teraz dotknij Cinema HD, a następnie dotknij przycisku Wymuś zatrzymanie .
 3. Teraz potwierdź, aby Wymuś zatrzymanie aplikacji, a następnie uruchom ponownie telefon.
 4. Po ponownym uruchomieniu uruchom aplikację Cinema HD i sprawdź, czy nie ma błędu.

Rozwiązanie 2: Wyłącz / włącz połączenie Wi-Fi

Problem z Cinema HD może wynikać z tymczasowej usterki w modułach komunikacyjnych twojego urządzenia. Wspomniany problem można rozwiązać, wyłączając Wi-F-, a następnie włączając go ponownie. Dla wyjaśnienia, poprowadzimy Cię przez proces tworzenia telefonu z systemem Android.

 1. Wyjdź z aplikacji Cinema HD i przewiń w dół (lub w górę), aby otworzyć menu Szybkie ustawienia telefonu.
 2. Teraz dotknij ikony WIFI, aby ją wyłączyć, a następnie uruchom aplikację Cinema HD.
 3. Następnie zamknij aplikację i zamknijsiłą (jak omówiono w rozwiązaniu 1).
 4. Teraz włączyć się do sieci WIFI i połączyć się z siecią.
 5. Uruchom aplikację Cinema HD i sprawdź, czy działa normalnie.

Rozwiązanie 3: Zaktualizuj aplikację Cinema HD do najnowszej wersji

Aplikacja Cinema HD jest stale aktualizowana, aby uwzględniać najnowsze osiągnięcia technologiczne i łatać znane błędy. Możesz napotkać omawiany błąd, jeśli używasz przestarzałej wersji aplikacji Cinema HD, ponieważ przestarzała wersja może powodować problemy ze zgodnością między aplikacją a modułami systemu operacyjnego. W tym kontekście aktualizacja aplikacji Cinema HD do najnowszej wersji może rozwiązać problem. Dla ilustracji poprowadzimy Cię przez proces tworzenia FireStick.

 1. Uruchom aplikację Cinema HD , a następnie kliknij menu Hamburger (w lewym górnym rogu ekranu).
 2. Teraz kliknij Nowa dostępna aktualizacja .
 3. Następnie kliknij przycisk Instaluj i poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji.
 4. Teraz uruchom ponownie aplikację Cinema HD i kliknij przycisk OK w oknie dziennika zmian .
 5. Następnie sprawdź, czy aplikacja Cinema HD nie zawiera błędu.

Rozwiązanie 4: Użyj klienta VPN lub wypróbuj inną sieć

Aplikacja Cinema HD nie obsługuje wielu krajów, podczas gdy wielu dostawców usług internetowych ogranicza dostęp do aplikacji Cinema HD. W takim przypadku wypróbowanie klienta VPN lub innej sieci może rozwiązać problem.

 1. Pobierz i zainstaluj VPN
 2. Teraz połącz się z preferowaną lokalizacją, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 5: Wyczyść pamięć podręczną i dane Cinema HD

Aplikacja Cinema HD, podobnie jak wiele innych aplikacji, korzysta z pamięci podręcznej / danych, aby zwiększyć wydajność i poprawić wrażenia użytkownika. Możesz napotkać błąd aplikacji, jeśli pamięć podręczna / dane aplikacji są uszkodzone. W tym scenariuszu wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Cinema HD może rozwiązać problem. Pamiętaj jednak, że możesz stracić dane, takie jak ulubione itp. Dla ilustracji omówimy proces urządzenia z Androidem.

 1. Otwórz Ustawienia telefonu, a następnie otwórz Menedżera aplikacji .
 2. Teraz wybierz Cinema HD, a następnie dotknij Force Stop .
 3. Teraz potwierdź, aby wymusić zatrzymanie aplikacji Cinema HD, a następnie otwórz pamięć .
 4. Teraz dotknij przycisku Wyczyść pamięć podręczną , a następnie dotknij przycisku Wyczyść dane .
 5. Następnie potwierdź, aby wyczyścić dane aplikacji Cinema HD.
 6. Teraz uruchom aplikację Cinema HD i sprawdź, czy działa poprawnie.

Rozwiązanie 6: Dodaj do białej listy Cinema HD w aplikacji blokującej reklamy

Ze względu na masowe bombardowanie reklam w Cinema HD, wielu użytkowników ma tendencję do korzystania z aplikacji blokującej reklamy w celu blokowania reklam. Ale te aplikacje mają swój udział w problemach; a jednym z takich problemów jest blokowanie dostępu do zasobu niezbędnego do działania aplikacji Cinema HD. Dla ilustracji przeprowadzimy Cię przez proces urządzenia z systemem Android i Blokady.

 1. Wyjdź z aplikacji Cinema HD i wymuś zamknięcie (jak omówiono w rozwiązaniu 1).
 2. Uruchom aplikację Blokada i przejdź do zakładki Zaawansowane .
 3. Teraz dotknij Aplikacje, a następnie w zainstalowanej karcie dotknij Cinema HD .
 4. Wtedy na ekranie Cinema HD pojawi się zielony kolor pominięty .
 5. Teraz uruchom aplikację Cinema HD i sprawdź, czy nie ma błędu.
 6. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz ten blokada całkowicie, a następnie sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

W przypadku innych aplikacji możesz dodać następujący adres URL do białej listy :

api.thetvdb.com

Ponadto spróbuj wyłączyć czarną listę aplikacji do blokowania reklam lub przełącz ją na „ StevenBlack Unified”.

Rozwiązanie 7: Zainstaluj ponownie aplikację Cinema HD

Jeśli problem nadal występuje, nawet po wypróbowaniu powyższych rozwiązań, może on wynikać z uszkodzonej instalacji aplikacji Cinema HD. W tym scenariuszu ponowna instalacja aplikacji Cinema HD może rozwiązać problem. Dla wyjaśnienia przejdziemy przez proces dotyczący telefonu z systemem Android.

 1. Wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji Cinema HD (zgodnie z opisem w rozwiązaniu 5).
 2. Uruchom Ustawienia telefonu, a następnie wybierz Aplikacje / Menedżer aplikacji .
 3. Następnie wybierz aplikację Cinema HD i dotknij przycisku Odinstaluj .
 4. Teraz potwierdź, aby odinstalować aplikację, a następnie uruchom ponownie telefon.
 5. Po ponownym uruchomieniu zainstaluj ponownie aplikację Cinema HD i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 8: Zresetuj modem / router do ustawień fabrycznych

Jeśli problem nie ustąpi nawet po ponownej instalacji aplikacji, może to być spowodowane uszkodzeniem oprogramowania układowego modemu / routera. W tym kontekście zresetowanie modemu / routera do ustawień fabrycznych może rozwiązać problem. Dla ilustracji omówimy proces dla routera Netgear.

 1. Moc na swoim routerze i odłącz go od wszystkich urządzeń (zarówno przewodowe / bezprzewodowe). Ponadto odłącz wszystkie kable od routera oprócz przewodu zasilającego .
 2. Następnie używać ostrych przedmiotów (np spinacz) do nacisnąć i przytrzymać ten przycisk Reset (zazwyczaj znajdującą się z tyłu routera) do siedmiu sekund (dioda zasilania routera będzie migać podczas procesu reset).
 3. Teraz zwolnij przycisk resetowania routera i poczekaj, aż router zostanie odpowiednio zrestartowany (dioda LED zasilania routera zmieni kolor na zielony).
 4. Następnie podłącz router do Internetu, a następnie podłącz urządzenie / system, aby sprawdzić, czy aplikacja Cinema HD jest wolna od błędu.

Jeśli nic nie zadziałało, a problem dotyczy pobierania filmów, spróbuj użyć Advance Download Manager . Ponadto, jeśli masz problemy z napisami, możesz spróbować użyć MX Player .