Jak naprawić błędy przeglądarki zdarzeń ESRV_SVC_WILLAMETTE

Kilku użytkowników systemu Windows skontaktowało się z nami z pytaniami po otwarciu Podglądu zdarzeń i odkryciu, że jest on pełen krytycznych błędów, które można powiązać z komponentem ESRV_SVC_WILLAMETTE . W większości przypadków wyjaśnienie błędu mówi, że  komponentu ESRV_SVC_WILLAMETTE nie można znaleźć lub jest on nieprawidłowo zainstalowany na komputerze lokalnym. Zgłoszono, że problem występuje w systemach Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10.

Co to jest ESRV_SVC_WILLAMETTE?

ESRV_SVC_WILLAMETTE  pochodzący z nazwy pliku esrv_svc.exe  to plik używany przez kilka oryginalnych składników firmy Intel, w tym Intel Energy Checker i Intel Driver Update . Jego domyślna lokalizacja to % Program Files% \ Intel \ SUR \ WILLAMETTE \ ESRV \.

Jeśli napotkany błąd wskazuje inną lokalizację, a pakiet Intel nie został zainstalowany w niestandardowej lokalizacji, możesz również rozważyć możliwość ukrytego złośliwego oprogramowania. W takim przypadku zachęcamy do skorzystania z tego przewodnika ( tutaj ) dotyczącego wykonywania głębokiego skanowania za pomocą Malwarebytes.

Co powoduje błędy przeglądarki zdarzeń ESRV_SVC_WILLAMETTE?

Zbadaliśmy ten konkretny problem, przeglądając różne raporty użytkowników i wypróbowując różne strategie naprawy, które użytkownicy, których najbardziej dotyczy problem, z powodzeniem wdrożyli w celu rozwiązania tego konkretnego problemu. Jak się okazuje, przyczyną błędu może być jeden z następujących winowajców:

 • Nieprawidłowa aplikacja Intel - w zdecydowanej większości zgłoszonych przypadków, które przeanalizowaliśmy, przyczyną problemu była nieprawidłowo działająca aplikacja Intel. Intel Driver Update i Intel Energy Checker znajdują się na szczycie tej listy. Jeśli masz zainstalowaną jedną z tych aplikacji, odinstalowanie jej lub przynajmniej ponowna instalacja powinna umożliwić rozwiązanie problemu.
 • Różne aplikacje powodujące konflikty - możliwe jest również, że inna usługa lub proces innej firmy, których nie można tak łatwo zidentyfikować, w rzeczywistości powoduje ciągłe błędy przeglądarki zdarzeń. W takim przypadku uruchomienie komputera w stanie czystego rozruchu powinno pozwolić na zidentyfikowanie sprawcy i rozwiązanie problemu na dobre.
 • Podstawowe uszkodzenie plików systemowych - Inną przyczyną problemu w tym przypadku jest uszkodzenie plików systemowych. Jeśli ten scenariusz ma zastosowanie do Twojej obecnej sytuacji i podejrzewasz, że przyczyną problemu może być podstawowy problem związany z korupcją, uruchomienie skanów DISM lub SFC powinno rozwiązać problem.

Metoda 1: Odinstalowanie nieprawidłowo działającej aplikacji Intel

Jak się okazuje, ten błąd przeglądarki zdarzeń jest często powiązany z nieprawidłowo działającą aplikacją Intela. W zdecydowanej większości przypadków użytkownicy, których dotyczy problem, wskazują na Intel Driver Update  i Intel Energy Checker. Jeśli używasz jednego z tych dwóch narzędzi lub podobnego narzędzia opublikowanego przez firmę Intel, wykonanie poniższych kroków w celu odinstalowania aplikacji powinno zakończyć się na dobre.

Oto krótki przewodnik dotyczący odinstalowywania nieprawidłowo działającej aplikacji Intel za pomocą narzędzia Program i funkcje :

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom . Następnie wpisz „appwiz.cpl” i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Programy i funkcje .
 2. Gdy znajdziesz się w oknach Programy i funkcje , przewiń listę dostępnych aplikacji i znajdź narzędzie opublikowane przez firmę Intel, które podejrzewasz, że może powodować problem ( Aktualizacja sterownika Intel , Intel Energy Checker lub coś innego)
 3. Kiedy uda ci się zidentyfikować aplikację, o której wiadomo, że powoduje problem, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Odinstaluj. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć odinstalowywanie, a następnie uruchom ponownie komputer.
 4. Po zakończeniu kolejnej sekwencji startowej sprawdź, czy ten sam problem nadal występuje, regularnie korzystając z komputera i od czasu do czasu sprawdzając Podgląd zdarzeń .

Uwaga: jeśli polegasz na właśnie odinstalowanej aplikacji Intel, możesz ją ponownie zainstalować. Większość użytkowników, których dotyczy problem, zgłosiło, że problem nie występował już po ponownej instalacji aplikacji.

Jeśli te same błędy ESRV_SVC_WILLAMETTE  nadal pojawiają się regularnie, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 2: czysty stan rozruchu

Jeśli powyższe metody nie pozwoliły na wykrycie sprawcy, który może powodować błędy przeglądarki zdarzeń , powinieneś być w stanie wykryć przyczynę problemu, uruchamiając system w trybie czystego rozruchu, aby wyeliminować wszelkie rozpraszające uwagę strony trzecie.

Jeśli zauważyłeś, że żadne nowe błędy przeglądarki zdarzeń wskazujące na ESRV_SVC_WILLAMETTE nie  pojawiają się, gdy system działa w trybie czystego rozruchu, jasne jest, że przyczyną problemu jest jedna usługa lub proces innej firmy. W takim przypadku możesz postępować zgodnie z serią instrukcji, aby zidentyfikować komponent odpowiedzialny za błąd i usunąć go z systemu.

Kilku użytkowników, których dotyczy problem, zgłosiło, że udało im się rozwiązać problem, uruchamiając komputer bez żadnej usługi lub aplikacji innej firmy. Oto krótki przewodnik po uzyskaniu czystego stanu rozruchu, aby wyeliminować możliwość konfliktu oprogramowania:

 1. Po pierwsze, zacznij od upewnienia się, że używasz konta Windows z uprawnieniami administratora.
 2. Następnie naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom . Następnie wpisz „msconfig” i naciśnij E n ter otwarcie konfiguracji systemu okno. Po wyświetleniu monitu w oknie Kontrola konta użytkownika (UAC) kliknij przycisk Tak, aby przyznać uprawnienia administracyjne.
 3. W oknie Konfiguracja systemu wybierz kartę Usługi z poziomego menu u góry. Gdy dotrzesz do właściwej lokalizacji, zacznij od zaznaczenia pola wyboru Ukryj wszystkie usługi Microsoft .

  Uwaga : wykonując ten krok, skutecznie upewniasz się, że nie wyłączasz żadnych krytycznych usług wymaganych przez system operacyjny.

 4. W tym momencie powinieneś zobaczyć tylko listę usług innych firm. Jeśli usługi firmy Microsoft są ukryte, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie , aby zapobiec powodowaniu błędu przeglądarki zdarzeń przez usługi innych firm .
 5. Gdy usługi, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu operacyjnego, zostaną ukryte, a reszta zostanie wyłączona, kliknij Zastosuj, aby zapisać konfigurację.
 6. Kiedy dotrzesz tak daleko, przejdź do zakładki Uruchamianie i kliknij Otwórz Menedżera zadań .
 7. Gdy znajdziesz się na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań, wybierz opcję uczenia usługi uruchamiania indywidualnie i kliknij przycisk Wyłącz powiązany z każdym wpisem, aby uniemożliwić ich uruchomienie przy następnym uruchomieniu.
 8. Po wyłączeniu każdego elementu startowego powinieneś osiągnąć czysty stan rozruchu. W tym momencie wszystko, co musisz zrobić, to zamknąć Menedżera zadań i ponownie uruchomić komputer.
 9. Po zakończeniu następnej sekwencji startowej zacznij normalnie korzystać z komputera i sprawdź, czy nadal widzisz błędy przeglądarki zdarzeń związane z ESRV_SVC_WILLAMETTE. Jeśli problem już nie występuje, możesz stwierdzić, że przyczyną problemu jest jedna z usług / aplikacji, które zostały wcześniej wyłączone.
 10. W takim przypadku włączaj systematycznie każdy element, który wcześniej wyłączałeś, w połączeniu z losowymi ponownymi uruchomieniami, aż uda Ci się zidentyfikować winowajcę. Zajmie ci to trochę czasu, ale w końcu odkryjesz winowajcę, który powoduje problem.

Jeśli nadal napotykasz ESRV_SVC_WILLAMETTE,  nawet w stanie czystego rozruchu, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 3: Wykonywanie skanów SFC i DISM

Na podstawie różnych raportów użytkowników uszkodzenie plików systemowych może być również odpowiedzialne za błąd przeglądarki zdarzeń ESRV_SVC_WILLAMETTE  . Nawet jeśli oprogramowanie sterownika aktualizacji Intel nie jest skażone przez uszkodzenie, możliwe, że istnieje zależność, więc błąd nadal będzie powiązany z ESRV_SVC_WILLAMETTE.

Jeśli ten scenariusz ma zastosowanie, najłatwiejszym i najmniej inwazyjnym sposobem naprawienia tego problemu jest naprawa uszkodzonych plików za pomocą narzędzi takich jak Deployment Image Servicing and Management (DISM)  i SFC (System File Checker) .

Oba te narzędzia są w pełni zdolne do rozwiązania problemu, ale robią to na różne sposoby, dlatego zalecane jest uruchomienie ich obu. SFC polega na lokalnym archiwum pamięci podręcznej, aby zastąpić uszkodzone pliki świeżymi kopiami, podczas gdy DISM używał usługi Windows Update do pobierania nowych kopii w celu zastąpienia uszkodzeń.

Oto krótki przewodnik dotyczący uruchamiania skanów SFC i DISM w celu naprawienia uszkodzeń i rozwiązania stałych błędów przeglądarki zdarzeń ESRV_SVC_WILLAMETTE  :

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom . Następnie wpisz „cmd” i naciśnij Ctrl + Shift + Enter, aby otworzyć podwyższony wiersz polecenia. Gdy pojawi się monit UAC (Kontrola konta użytkownika) , kliknij Tak, aby przyznać dostęp administratora.
 2. Gdy znajdziesz się w podwyższonym wierszu polecenia, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby zainicjować skanowanie SFC :
  sfc / scannow

  Uwaga : po rozpoczęciu tego procesu zdecydowanie odradzamy zatrzymywanie procedury przez ręczne zamknięcie okna CMD lub ponowne uruchomienie komputera, ponieważ istnieje ryzyko dalszych uszkodzeń spowodowanych korupcją.

 3. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany przy następnym uruchomieniu systemu.
 4. Jeśli nadal zauważasz błędy przeglądarki zdarzeń wskazujące na ESRV_SVC_WILLAMETTE, wykonaj ponownie krok 1, aby otworzyć kolejny wiersz  polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, a następnie wpisz następujące polecenie, aby zainicjować skanowanie DISM:
  DISM / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth
 5. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany podczas następnej sekwencji startowej.