Jak usunąć ikonę kłódki lub kłódki z plików w systemie Windows 10

Jeśli zobaczysz ikonę kłódki nałożoną na pliki lub foldery, oznacza to, że opcje udostępniania lub bezpieczeństwa zostały zmodyfikowane przez Ciebie lub oprogramowanie lub podczas zmiany systemów operacyjnych i migracji danych lub podczas dostosowywania ustawień grupy domowej. Ikona kłódki oznacza, że ​​plik lub folder nie jest nikomu udostępniany. Kłódka zwykle pojawia się na komputerach z grupami domowymi.

Aby rozwiązać ten problem, musisz przejąć na własność ten folder lub zmienić prawa dostępu użytkownika. Aby dokonać tego rodzaju zmiany, musisz być administratorem. Można to zrobić, zmieniając ustawienia zabezpieczeń w folderze, aby umożliwić grupie Użytkownicy przynajmniej odczyt z folderu.

W tym artykule przedstawimy rozwiązania dotyczące usuwania ikony kłódki z folderów. Możesz wypróbować tylko jedną metodę lub obie, jeśli pierwsza nie działa. Zwróć uwagę, że ten problem obejmuje system Windows Vista aż do systemu Windows 10.

Metoda 1: Przejęcie własności

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmodyfikować, i wybierz opcję Właściwości .
  2. W oknach Właściwości wybierz kartę Zabezpieczenia i kliknij Zaawansowane .
  3. Jeśli nie znajdujesz się na liście użytkowników lub grup pod pozycjami Uprawnień, kliknij Dodaj . Kliknij opcję Wybierz jednostkę główną i wpisz swoje konto użytkownika lub grupę w polu, a następnie kliknij opcję Sprawdź nazwy . Jeśli użytkownik lub grupa została znaleziona na komputerze, zobaczysz, że wpisany tekst został zmieniony na [Nazwa Twojego komputera] \ [Użytkownik] lub [Nazwa Twojego komputera] \ [Grupa]. Jeśli tak, naciśnij OK. Jeśli użytkownik lub grupa nie została znaleziona, pojawi się okno błędu Nie znaleziono nazwy. Wprowadź niezbędne poprawki i spróbuj ponownie.
  4. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do poprzedniego okna z wpisem uprawnień. Zaznacz pole Pełna kontrola , zaznacz pole u dołu, aby zastąpić wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi… a następnie kliknij OK . Jeśli otrzymasz potwierdzenie, że przejąłeś własność folderu. Naciśnij OK, aby potwierdzić i to wszystko.

Metoda 2: Zmiana uprawnień

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik / folder, który chcesz zmodyfikować, i wybierz Właściwości .
  2. W oknie Właściwości przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i kliknij Edytuj .
  3. Jeśli nie widzisz „Wszyscy” lub nie znajdujesz się na liście użytkowników lub grup, które mają zdefiniowane uprawnienia, kliknij Dodaj . Ale jeśli twój użytkownik lub grupa znajduje się na tej liście, wybierz go, kliknij Zezwalaj na pełną kontrolę, a następnie naciśnij OK .
  4. Wpisz swoje konto użytkownika lub grupę w polu i kliknij Sprawdź nazwy . Jeśli użytkownik lub grupa została znaleziona na komputerze, zobaczysz, że wpisany tekst został zmieniony na [Nazwa Twojego komputera] \ [Użytkownik] lub [Nazwa Twojego komputera] \ [Grupa]. Jeśli tak, kliknij OK . Jeśli użytkownik lub grupa nie została znaleziona, pojawi się okno błędu Nie znaleziono nazwy. Wprowadź niezbędne poprawki i spróbuj ponownie.
  5. W oknie Zabezpieczenia / Uprawnienia wybierz właśnie dodanego użytkownika / grupę, a następnie zaznacz pole Pełna kontrola i kliknij OK .

Metoda 3: Zresetuj uprawnienia za pomocą narzędzia Reset

Jeśli resetujesz folder i uważasz, że powyższe kroki są trudne lub długie, możesz użyć narzędzia resetowania. kliknij (tutaj), aby pobrać. Po pobraniu otwórz go i uruchom. Zobaczysz małe wyskakujące okienko, jak pokazano poniżej. Hasło do wyodrębnienia aplikacji to  lallouslab

Stąd wybierz folder lub dysk i kliknij GO . Po zakończeniu sprawdź ponownie, czy możesz teraz uzyskać dostęp do folderów lub dysku, a jeśli nie, ponownie uruchom narzędzie z zaznaczoną opcją „ Przejmij własność plików ”.