Poprawka: kod błędu skanowania Canon 2,140,21

To jest kod błędu, który otrzymałem podczas konfigurowania skanera klienta. Rozwiązanie i poprawka, które mi pomogły, są bardzo łatwe i proste, ale zanim omówię tę poprawkę, chciałbym przedstawić czytelnikom informacje na temat tego problemu.

Klient zamierzał ustawić swój skaner tak, aby mógł go używać do skanowania wielu dokumentów do jednego pliku PDF.

Była to wielofunkcyjna drukarka firmy Canon, początkowo podłączona przez USB. Aby było to łatwiejsze, chciałem, aby klient korzystał z narzędzia Canon IJ Scan,  ponieważ ma ono świetne funkcje umożliwiające osiągnięcie tego, czego chciał.

Poinstruowałem więc klienta, aby podłączyć drukarkę do routera bezprzewodowego, co się udało.

Następnie uruchomiliśmy oprogramowanie drukarki z witryny firmy Canon, aby pobrać i skonfigurować drukarkę na komputerze. (Windows 8.1 / 64-bitowy).

Następnie pobraliśmy IJ Scan Utility i próbowaliśmy zeskanować wiele dokumentów, co spowodowało błąd  2140,21, 2140,21

Aby rozwiązać ten problem, przytrzymaliśmy przycisk zatrzymania na drukarce przez 10 sekund, a następnie zwolniliśmy go, co natychmiast rozwiązało problem.