Czym jest dysk HP_Tools i jak go naprawić, gdy jest pełny?

Hewlett Packard (HP) produkuje bardzo niezawodne komputery i jest z tego dobrze znany. Wraz z systemem operacyjnym Windows HP zwykle wdraża kilka programów użytkowych, aby pomóc klientom w płynnym korzystaniu z komputera. Jednym z takich narzędzi są narzędzia HP. Kilkakrotnie użytkownicy HP otrzymują na swoim komputerze komunikat, że dysk HP_Tools jest pełny. Ta wiadomość staje się uciążliwa, gdy pojawia się co minutę. Jest to jeszcze bardziej frustrujące, gdy nie mogą zlokalizować wspomnianego napędu HP_Tools.

Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, dlaczego twoje HP_Tools jest pełne i jak możesz zwolnić miejsce, aby zatrzymać komunikat o zapełnieniu dysku.

Dlaczego partycja HP ​​Tools jest pełna?

Napęd HP_Tools jest tworzony przez system podczas instalacji narzędzia HP Tools na komputerze HP. Ten dysk zwykle ma literę dysku (E :). Partycja zawiera narzędzia diagnostyczne komputera. Te narzędzia są używane do sprawdzania awarii dysków twardych, pamięci itp., Do których zwykle uzyskuje się dostęp po naciśnięciu klawisza F11 podczas uruchamiania. Partycja ma około 100 MB i tylko 20 MB jest używane do przechowywania narzędzi.

Z założenia napęd HP_Tools powinien być zawsze mniejszy niż jedna czwarta lub połowa pełna w najgorszym przypadku. Co więc doprowadziłoby go do stanu w pełni okupowanego? Problem jest zawsze związany z danymi, które nie są przeznaczone dla tego dysku. Oto kilka przyczyn, które mogą zapełniać partycję narzędzi HP w Twoim przypadku.

 1. Zapisałeś dane osobowe na partycji narzędzi HP : - Jeśli przechowujesz swoje dane osobowe na tej partycji, prędzej czy później partycja się zapełni. Oznacza to, że błąd „ Dysk HP_Tools jest pełny” pojawi się za każdym razem, gdy narzędzie HP Tools spróbuje zapisać dane na tej partycji.
 2. Odzyskiwanie systemu Windows lub narzędzie Kopia zapasowa i przywracanie zapisuje dane na partycjach narzędzi HP : - Jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna wyświetlenia komunikatu. Narzędzia narzędzi HP nie należy mylić z funkcją „ odzyskiwania systemu Windows ”, która tworzy dane w oparciu o punkt przywracania na komputerze. Innym narzędziem systemu Windows, które przechowuje dane, jest „ Kopia zapasowa i przywracanie”funkcja; która zajmuje ogromną ilość miejsca. Prawdopodobnym przypadkiem jest to, że te dwa narzędzia lub jeden z nich zapisują dane na dysku HP_Tools. Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych nigdy nie wykonują kopii zapasowej na dysku C, aw przypadku komputera HP przeskoczą poza D, czyli napęd DVD, i wylądują na E, partycji Narzędzia. Na komputerze może zabraknąć miejsca podczas próby automatycznego zapisania tych danych na partycji HP Tools za pomocą narzędzia Odzyskiwanie, Kopia zapasowa i przywracanie lub narzędzia HP Tools. W związku z tym otrzymasz komunikat, że twój dysk jest pełny.

Po wskazaniu możliwych przyczyn błędu, oto rozwiązania twojego problemu.

Metoda 1: Zatrzymaj system Windows przed przechowywaniem kopii zapasowych danych i usuń już zarchiwizowane i osobiste dane z partycji HP_Tools

Krok 1: Zatrzymaj kopię zapasową systemu Windows

Zapobiegnie to zapisywaniu przez system Windows plików kopii zapasowych na partycji HP_Tools w przyszłości.

 1. Naciśnij klawisz Windows / Start + R, aby otworzyć okno uruchamiania
 2. Wpisz „ sdclt” w polu uruchamiania i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Jeśli lokalizacja kopii zapasowej jest ustawiona na (E :), prawdopodobnie system Windows zapisuje dane na dysku HP_Tools.
 3. Aby wyłączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych systemu, kliknij „Wyłącz harmonogram” na lewym panelu okna.
 4. Aby zmienić folder, w którym tworzone są kopie zapasowe systemu Windows:
 • Kliknij Zmień ustawienia w opcjach kopii zapasowej.
 • Zaczekaj na rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej systemu Windows, a następnie wybierz lokalizację / partycję do utworzenia kopii zapasowej (nie dysk HP_Tools), klikając ją i naciśnij „Dalej”.
 • Wybierz, co chcesz zarchiwizować, lub pozwól, aby system Windows zrobił to za Ciebie, i kliknij Dalej.
 • Na koniec kliknij „Zapisz ustawienia i uruchom kopię zapasową”, aby zapisać zmiany.

Krok 2: Usuń dane osobiste i dane z kopii zapasowej

Spowoduje to wyczyszczenie już zajętego miejsca na dysku

 1. Otwórz partycję HP_Tool (E :) z „Mojego komputera”. Jeśli nie widzisz tej partycji, wpisz „ E: ” na pasku adresu ścieżki pliku i naciśnij Enter.
 2. Usuń plik kopii zapasowej zawierający Twoją nazwę użytkownika, np. NAZWA UŻYTKOWNIKA-HP lub NAZWISKO-HP. Usuń plik o nazwie „MediaID”. Te pliki są danymi kopii zapasowej.
 3. Przenieś wszystko inne oprócz folderu o nazwie Hewlett-Packard i plików HP_WSD.dat i HPSF_Rep . Wszystko inne to prawdopodobnie dane osobowe, więc przenieś je z tego folderu do innego folderu.

Jeśli naprawdę potrzebujesz wykonać kopię zapasową komputera, zaleca się zapisanie danych na dysku zewnętrznym lub partycji / dysku, który nie znajduje się na tym samym dysku, co system operacyjny. Dzięki temu kopia zapasowa będzie bezpieczniejsza na wypadek awarii głównego dysku twardego.