Jak otworzyć Menedżera urządzeń w systemie Windows 10

Menedżer urządzeń to narzędzie dostępne w każdej wersji systemu Windows, którego głównym celem jest identyfikacja wszystkich podłączonych urządzeń. Pozwala użytkownikowi na wykonywanie zadań zarządczych związanych ze sterownikami sprzętu. Możesz go użyć do zainstalowania / odinstalowania sterownika urządzenia, możesz także dodać urządzenie sprzętowe i włączyć / wyłączyć urządzenie. Menedżera urządzeń można również używać do przeglądania ważnych informacji o wszystkich znanych podłączonych urządzeniach.

Jak można uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń?

Dostęp do Menedżera urządzeń można uzyskać na kilka sposobów. Poniżej wymieniono najpopularniejsze.

 • Poprzez wyszukiwanie początkowe : Możesz łatwo otworzyć Menedżera urządzeń za pomocą paska wyszukiwania znajdującego się w menu Start.
 • Poprzez menu szybkiego dostępu : Dostęp do Menedżera urządzeń można również uzyskać, klikając menu prawym przyciskiem myszy.
 • W oknie dialogowym Uruchom : Okno dialogowe Uruchom umożliwia również użytkownikowi otwarcie Menedżera urządzeń.
 • Za pośrednictwem wiersza polecenia : wiersz polecenia umożliwia również użytkownikowi uruchomienie narzędzia Menedżer urządzeń.
 • Poprzez właściwości systemu : Właściwości systemu mają skrót prowadzący do menu Menedżera urządzeń.
 • Za pomocą menu Zarządzaj : Menu zarządzania można również użyć do otwarcia Menedżera urządzeń.
 • Wewnątrz panelu sterowania : możesz także otworzyć Menedżera urządzeń, uzyskując dostęp do panelu sterowania.
 • Za pomocą programu Windows PowerShell : do otwarcia Menedżera urządzeń można również użyć programu Windows PowerShell.

Metoda 1: Otwieranie Menedżera urządzeń za pomocą wyszukiwania w menu Start

Możesz łatwo użyć wyszukiwania w menu Start, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  1. Otwórz menu Start, klikając przycisk Start w lewym dolnym rogu.
  2. Teraz wpisz menedżera urządzeń w pasku wyszukiwania i naciśnij Enter , jeśli nie ma paska wyszukiwania, po prostu zacznij pisać, a pasek się pojawi. Spowoduje to otwarcie narzędzia Menedżer urządzeń.

Metoda 2: Dostęp do Menedżera urządzeń poprzez menu szybkiego dostępu

Jest to jedyna metoda, która umożliwia otwarcie Menedżera urządzeń z podwyższonymi uprawnieniami administratora.

  1. Aby otworzyć szybkiego dostępu do menu na systemie Windows, można też kliknąć prawym przyciskiem myszy na Start, przycisk lub można nacisnąć przycisk Windows + X
  2. Teraz przytrzymaj klawisze Shift + Ctrl i kliknij Menedżer urządzeń, aby otworzyć go z uprawnieniami administratora.

Metoda 3: Otwieranie Menedżera urządzeń za pomocą okna dialogowego Uruchom

Okno dialogowe Uruchom może również służyć do otwierania różnych katalogów i różnych aplikacji. To samo można zrobić dla menedżera urządzeń.

  1. Na klawiaturze naciśnij klawisze Windows + R , a następnie wpisz  devmgmt.msc,  a następnie naciśnij klawisz Enter . Spowoduje to uruchomienie menedżera urządzeń.

Metoda 4: Dostęp do Menedżera urządzeń za pomocą wiersza polecenia

CMD ma również możliwość otwierania Menedżera urządzeń.

 1. Na klawiaturze naciśnij klawisze Windows + R , a następnie wpisz CMD i naciśnij Enter. Otworzy się wiersz polecenia.
 2. Gdy wiersz polecenia pojawi się na ekranie, wpisz devmgmt.msc i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

Metoda 5: Otwieranie Menedżera urządzeń we właściwościach systemu

  1. Otwórz menu Start i wpisz Ten komputer , a następnie naciśnij klawisz Enter , aby go otworzyć.
  2. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, a następnie kliknij przycisk Właściwości , aby otworzyć właściwości systemu.
  3. Teraz znajdź opcję Menedżera urządzeń , która znajduje się w lewym panelu właściwości systemu. Kliknij go, aby otworzyć narzędzie Menedżer urządzeń.

Metoda 6: Dostęp do Menedżera urządzeń z menu Zarządzaj

Menu zarządzania może łatwo zapewnić dostęp do Menedżera urządzeń.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Ten komputer na pulpicie. Teraz kliknij Zarządzaj.
 2. Teraz znajdź i kliknij przycisk Menedżer urządzeń znajdujący się w lewym panelu. Otworzy się Menedżer urządzeń.

Metoda 7: Użycie Panelu sterowania w celu uzyskania dostępu do Menedżera urządzeń

Dostęp do Menedżera urządzeń można również uzyskać z Panelu sterowania.

 1. Otwórz menu Start, klikając przycisk Start , a następnie wpisz panel sterowania , a następnie naciśnij klawisz Enter , aby je otworzyć.
 2. Teraz po otwarciu panelu sterowania kliknij menu Sprzęt i dźwięk.
 3. Teraz kliknij opcję Menedżer urządzeń w obszarze Urządzenia i drukarki To da ci dostęp do Menedżera urządzeń.

Metoda 8: Uzyskaj dostęp do Menedżera urządzeń przy użyciu programu Windows PowerShell

Gdy wszystkie inne opcje nie działają, ostatnią deską ratunku jest użycie aplikacji Windows PowerShell do otwarcia Menedżera urządzeń, oto jak to zrobić.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie kliknij przycisk Windows PowerShell w menu szybkiego dostępu.
 2. Gdy okno PowerShell pojawi się na ekranie, wpisz devmgmt.msc,  a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń.