Poprawka: kroki, aby naprawić błąd 0x80041003

Błąd  0x80041003 pojawia się podczas uruchamiania systemu Windows 7.

Pełny komunikat o błędzie to „Filtr zdarzenia z zapytaniem„ SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA „Win32_Processor” ORAZ TargetInstance.LoadPercentage> 99 ″ nie może zostać ponownie aktywowany w przestrzeni nazw „//./root/CIMV2” z powodu błędu 0x80041003. Wydarzenia nie mogą być dostarczane przez ten filtr, dopóki problem nie zostanie rozwiązany ”

W tym przewodniku wymienię dwie metody rozwiązania problemu. Pierwszym jest uruchomienie skryptu vbs, a drugim uruchomienie naprawy od firmy Microsoft.

Metoda 1: Uruchom skrypt VBS

1. Pobierz fixeventid10.vbs, klikając tutaj

2. Kliknij dwukrotnie plik VBS i uruchom go.

3. W dzienniku aplikacji wyczyść wszystkie poprzednie dzienniki 10 identyfikatorów zdarzeń.

4. Usuń tylko te dzienniki o identyfikatorze zdarzenia 10 dla tego konkretnego błędu.

Metoda 2: Uruchom naprawę IT firmy Microsoft

1. Przejdź do //support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2545227

2. Pobierz i uruchom poprawkę.

Przetestuj i zobacz, problem powinien zostać rozwiązany.