Jak naprawić błąd „Błąd 2123” w Rosetta Stone

Kamień z Rosetty to aplikacja służąca do nauki języków. Ze względu na łatwy w obsłudze i interaktywny interfejs jest dość popularny. Jednak całkiem niedawno pojawiło się wiele zgłoszeń dotyczących „ błędu 2123 ” aplikacji podczas próby jej uruchomienia na komputerze. Może to całkowicie uniemożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji i jest dość denerwujące.

Co powoduje „błąd 2123” w Rosetta Stone?

Po otrzymaniu wielu zgłoszeń od wielu użytkowników, zdecydowaliśmy się zbadać problem i opracować zestaw rozwiązań, aby całkowicie go naprawić. Przyjrzeliśmy się również powodom, dla których jest uruchamiany, i wymieniliśmy je poniżej.

 • Uszkodzone konfiguracje: Jeśli określona konfiguracja aplikacji została uszkodzona, może zakłócać działanie niektórych elementów aplikacji podczas procesu uruchamiania i uniemożliwić jej prawidłowe działanie.
 • Zgodność: w  niektórych przypadkach aplikacja napotyka problemy ze zgodnością z nowszymi wersjami systemu Windows. Może to być spowodowane niestabilnymi aktualizacjami z nowego systemu operacyjnego lub bardziej złożoną architekturą niż poprzednie systemy operacyjne, dla których zaprojektowano aplikację.
 • Połączenie internetowe:  Czasami połączenie z Internetem uniemożliwia poprawne uruchomienie aplikacji i powoduje ten problem.

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat natury problemu, przejdziemy do rozwiązań. Upewnij się, że wdrażasz je w określonej kolejności, w której są dostarczane, aby uniknąć konfliktów.

Rozwiązanie 1: Ponowne uruchamianie bez Internetu

W niektórych przypadkach połączenie z Internetem podczas uruchamiania aplikacji może zakłócać niektóre jej elementy i uniemożliwić dostęp do niej. Dlatego w tym kroku zrestartujemy komputer bez internetu, a następnie uruchomimy aplikację. Za to:

 1. Odłącz komputer od internetu.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Uruchom aplikację Rosetta i połącz komputer z Internetem.
 4. Sprawdź, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie 2: Praca w trybie zgodności

Zaobserwowano, że program napotkał pewne problemy w nowszych wersjach systemu Windows. Dlatego w tym kroku będziemy uruchamiać program w trybie zgodności, aby rozwiązać problem. Za to:

 1. Przejdź do katalogu instalacyjnego aplikacji.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy główny plik wykonywalny i wybierz „ Właściwości ”.
 3. Kliknij kartę „ Zgodność ” i kliknij „ Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z kompatybilnością ”.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać najlepszą opcję dla aplikacji.
 5. Kliknij „ Zastosuj ”, a następnie „ OK ”, aby zapisać ustawienia.
 6. Sprawdź, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie 3: Ponowna inicjalizacja pliku konfiguracyjnego

W niektórych przypadkach zaobserwowano, że pewien plik konfiguracyjny był uszkodzony i uniemożliwiał prawidłowe uruchomienie aplikacji. Dlatego w tym kroku ponownie zainicjujemy ten plik. Za to:

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski „ Windows ” + „ R ”, aby otworzyć okno Uruchom.
 2. Wpisz „ % Programdata% ” w polu zachęty i naciśnij „ Enter ”.
 3. Kliknij dwukrotnie folder „ Rosetta ”.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy „ Śledzenie . db3 ”w folderze i wybierz opcję „ Zmień nazwę ”.
 5. Wpisz „ śledzenie . db3 . bak ”i naciśnij„ Enter ”.
 6. Uruchom ponownie komputer i uruchom aplikację.
 7. Sprawdź, czy problem nadal występuje.